Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro frézovací centrum Zubní laboratoř Josef Voborník DiS. provozované firmou Zubní laboratoř Josef Voborník DiS.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Zubní laboratoř Josef Voborník DiS., která provozuje dentální frézovací centrum na výrobu stomatoprotetických konstrukcí pro zubní laboratoře, případně jiné firmy působící ve stomatologii, jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi společností Zubní laboratoř Josef Voborník DiS., Adresa: Hromádkova 1149/25, 390 02 Tábor, Telefon : +420774115258. IČO:01162900 (dále jen Dodavatel) a fyzickými či právnickými osobami v roli zákazníků (dále jen Odběratel). Společnost Zubní laboratoř Josef Voborník DiS., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

2. Frézovací centrum

Frézovací centrum nabízí možnost objednat výrobu kompletních protetických výrobků a nebo jen jejich částečnou výrobu (dále jen „zboží, zakázka“) a to on-line na webových stránkách www.vobodent.cz, nebo na emailové adrese info@vobodent.cz a to zasláním souborů vlastního digitálního modelu, nebo zasláním modelu klasického dopravní službou nebo osobně.

3. Objednávka

Objednávku učiní Odběratel telefonicky, poštou, emailem a nebo přimo v naší klientské sekci na stránkách www.vobodent.cz. Podmínkou objednávky je zaslání firemních a doručovacích údajů na emailovou adresu info@vobodent.cz, nebo registrace v klientské sekci. Po zadání elektronické objednávky je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3.1. Odběratel je zodpovědný za správnost a kompletnost kontaktních a firemních údajů.

4. Ceny a fakturace

Ceny zboží, služeb a doručení jsou uvedeny v ceníku na internetových stránkách www.vobodent.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny frézovacícho centra a to bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné v ceníku jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Fakturace Odběratelům je prováděna dle vzájemné domluvy, a to tak, že se provádí sběrná fakturace (dále jen Sběrná fakturace), která se obvykle na konci kalendářního měsíce vyfakturuje dohromady a nebo je faktura zasílána společně se zbožím (dále jen Dílčí fakturace). Ceny poštovného a balného směrem k dodavateli hradí odběratel.

5. Doba dodání produktů

Objednávky zaslané do 12.h polední začneme zpracovávat ještě týž pracovní den.   Maximální doba do expedice zakázky jsou maximálně tři pracovní dny. Společnost Zubní laboratoř Josef Voborník DiS. využívá k přepravě dopravní společnosti PPL a Českou poštu. V případě, že Dodavatel není schopen zajistit vyexpedování zboží do třech dní, kontaktuje Odběratele, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Odběratelem způsob realizace této objednávky.

6. Způsob platby

Každá faktura (sběrná nebo dílčí) vystavená dodavatelem odběrateli má 14 ti denní splatnost od odeslání produktu zákazníkovi a nebo od datumu jejího vystavení a odeslání zákazníkovi na emailovou adresu a nebo fyzicky s doručovanou zásilkou. Při nezaplacení faktury si vyhrazujeme právo na penále, které je stanoveno ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlevy.

7. Záruka a Reklamační řád

Firma Zubní laboratoř Josef Voborník DiS. dává záruku na produkty z frézovacího centra 5 let.  Tato záruka se vztahuje pouze na odběratele a pouze odběrateli je dodavatel odpovědný.

7.1. Záruka se vztahuje na vady produkce a vady materiálu.

7.2. Dodavatel nezodpovídá žádným způsobem za indikace výrobků, jejich aplikace či způsob použití.

7.3. Dodavatel nezodpovídá za jakákoliv pochybení při digitálním návrhu odběratele

7.4. Dodavatel zodpovídá za dodržení správných parametrů jím navrhovaných digitálních modelů a jejich dosazení s výjimkou bodu 7.5.

7.5. Dodavatel není zodpovědný za nedosazení konstrukcí a korunek z důvodu přílišné disparalerity nebo podsekřiviny pilířů. Reklamace musí být podána písemně (email) a musí být podložena vadným výrobkem.

7.8. Reklamace se neuznává na pády či jiné neodborné zacházení uživatelem

7.9. Uznání reklamace je výhradně v rukou dodavatele a je na něm posouzení typu lomu, chipingu, pigmentace, oxidace či jiné mechanické deformace.

7.10. Za poškozené výrobky při zasílání odběrateli, zodpovídá dodavatel, který tuto odpovědnost přenese na doručovací firmu. Odběratel má povinnost tuto skutečnost neprodleně odběrateli oznámit.

8. Ochrana osobních dat

8.1 Souhlasím s tím, že společnost Zubní laboratoř Josef Voborník DiS. Adresa: Hromádkova 1149/25, 390 02 Tábor je, jakožto správce, oprávněna zařadit Odběratelem poskytnuté údaje v rozsahu – e-mailová adresa – do databáze příjemců obchodních sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

8.2 Osobní údaje Odběratele je možno na základě písemné žádosti či zasláním e-mailu na adresu info@vobodent.cz odstranit z databáze.

8.3 Osobní údaje Odběratelů Dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

8.5 Společnost si vyhrazuje právo nezaslat objednávku učiněnou Odběratelem, který zadal neplatný email, poškozená data nebo neplatné telefonní číslo.

8.6 Zároveň Odběratel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuje výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

8.7 Společnost Zubní laboratoř Josef Voborník DiS. Adresa: Hromádkova 1149/25, 390 02 Tábor prohlašuje, že náš web používá cookies pouze z technických účelů, a že v nich neukládáme žádné osobní údaje, ani je dále nijak nezpracováváme.

Laboratoř Hromádkova

Zubní laboratoř Josef Voborník, DiS.

Adresa: Hromádkova 1149, 390 02 Tábor

Telefon: +420 601 559 564

IČO: 01162900

Pracovní doba:

Po - Pá: 8:00 - 16:00, So - Ne: Zavřeno